Friday, February 3, 2012

AHLI IBADAH YANG JAHIL DAN ULAMA YANG FASIQ

Daripada Anas r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasiq".

Hadis Riwayat Ibnu Ady

KETERANGAN :

Nabi SAW menerangkan di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil yang rajin beribadah dan ada pula orang aIim yang fasiq. Sebenarya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. OIeh kerana itu ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadah, kerana ibadah orang yang jahil itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah SWT. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji kerana bila dia mengaji dia akan memperbaiki ibadahnya, maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah SWT yang bererti kekalahan di pihak syaitan.

Begitu pula halnya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas beribadah dengan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga si alim ini meninggalkan kefardhuannya. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah, bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari qiamat nanti. Maka itulah kejayaan syaitan dalam usahanya.

Gejala yang sebegini rupa dapat dilihat di dalam masyarakat kita, yang mana yang rajin beribadah ini adalah orang yang jahil dan yang mengabaikan hal-hal ibadah ini pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.

1 comment: