Thursday, November 8, 2012

MUNCULNYA GALIAN-GALIAN BUMI
Daripada Ibnu Omar r.a. berkata: “Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sepotong emas. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka. Maka sahabat berkata: "Wahai RasuIullah, emas ini adalah hasil dari galian kita". Lalu Nabi SAW menjawab, "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat".

Hadis Riwayat Baihaqi

KETERANGAN :

Tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi seperti emas, perak, timah, minyak dan lain-lain, tetapi yang menguruskan dan yang menguasainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Ini adalah suatu realiti yang sangat jelas di mata kita dan merupakan salah satu di antara petanda hampirnya hari qiamat.

No comments:

Post a Comment