Wednesday, July 20, 2011

DI MANAKAH PUNCA KEBINASAAN SESEORANG?

Daripada Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila dia lari membawanya dari satu puncak bukit ke puncak bukit yang lainnya dan dari satu lubang ke lubang yang lainnya. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian (pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang mengakibatkan kemurkaan Allah SWT. Maka apabila ini terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Jika dia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau kedua orang tuanya sudah tiada lagi, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kamu kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari menepati kehendak jirannya”. Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, apakah maksud perkataanmu ini?”. (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya). Nabi SAW menjawab, “Mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya. Maka dari kerana itu dia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya”.

Hadis Riwayat Baihaqi

KETERANGAN :

Benar sekali sabdaan Rasulullah SAW ini. Ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam tetapi terpaksa juga menceburkan diri ke dalam lembah kemaksiatan demi untuk melayan kehendak isteri, anak, orang tua, keluarga atau pun jiran mereka.


Hendaklah kita berhati-hati,

Dalam mencari nafkah dan rezeki,

Jangan ikutkan kehendak isteri,

Nanti membawa binasa diri.


Anak dididik, akhlak diberi,

Dengan tarbiyah agama suci,

Dari buaian sampai ke mati,

Terus menerus tidak berhenti.


Jangan abaikan nasihat ini,

Nanti kau sesal kemudian hari,

Betapa banyak azab diberi,

Kerana turutkan kehendak hati.

No comments:

Post a Comment