Friday, February 11, 2011

GOLONGAN YANG SENTIASA MENANG

Daripada Mughirah bin Syu’bah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang sentiasa berjaya (dalam perjuangan mereka), sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mereka sentiasa berjaya”.

Hadis Riwayat Bukhari

KETERANGAN :

Allah SWT telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terakhir. Oleh itu Allah SWT berjanji akan memelihara kitabNya (Al Quran) dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukminin di muka bumi ini.

Kalau kita teliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebarannya sehingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang berat. Ujian itu bermula dari golongan musyrikin di Mekah dan munafiqin, Yahudi dan Nasrani di Madinah, seterusnya gerakan riddah, Majusi yang berselimutkan Islam, golongan Bathiniyah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Moghul dan bangsa Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad ketujuh Hijrah. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai kaum Muslimin ketika kejatuhan kerajaan Islam di Andalus (Sepanyol) dan seterusnya disambung dengan pengaruh-pengaruh imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis Yahudi dan mubaligh Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak dan seterusnya serangan dari segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah namun mereka masih wujud dan masih juga mempunyai identiti dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini.

Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka namun masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur moral dan akhlaknya tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpekerti luhur. Walaupun syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat tetapi di tempat lain syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Walaupun aktivis-aktivis Islam ditindas dan diseksa pada suatu tempat namun di tempat lain mereka akan disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya. Umat Islam tidak akan lenyap dari muka bumi ini sehinggalah tiba pada masa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka pada masa itu Allah SWT akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman dan yang tinggal itu hanyalah orang-orang yang jahat atau kafir, maka pada saat itulah akan berlaku kiamat.


Setiap zaman dan juga tempat,

Mestilah wujud pembela umat,

Walau pelbagai rintangan menghambat,

Tetap berjaya tidak tersekat.


Kepada Allah syukur dipanjat,

Memilih kita sebaik umat,

Penyebar ilmu, pembawa rahmat,

Hidup kita membawa berkat.

No comments:

Post a Comment