Wednesday, February 9, 2011

KISAH IBU IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah adalah pengasas Mazhab Hanafi. Nama sebenarnya ialah An Nu’man.

Khalifah Marwan telah meminta Imam Abu Hanifah menerima jawatan sebagai kadhi. Namun Imam Abu Hanifah telah menolaknya dan ini telah mendatangkan kemarahan pihak pemerintah. Oleh itu dia telah ditangkap dan diseksa.

Setelah dibebaskan, Imam Abu Hanifah berkata, “Aku lebih bimbangkan keadaan ibuku sehingga mengatasi pukulan di kepalaku.”

Ini disebabkan Imam Abu Hanifah sangat menghormati dan mentaati ibunya. Ketaatan selepas Allah dan RasulNya.

Ibunya pernah bertanyakan suatu hukum mengenai permasalahan ibadah. Maka Imam Abu Hanifah pun memberikan penjelasan yang sewajarnya. Namun ibunya tidak berpuas hati dan berkata, “Aku tidak mahu menerima fatwa dari sesiapa pun kecuali Za’rah Al Qas.”

Ibunya meminta dihantarkan ke rumah Za’rah Al Qas. Imam Abu Hanifah yang sangat menghormati ibunya hanya menuruti dengan patuh.

Imam Abu Hanifah berkata kepad Za’rah, “Ibuku meminta fatwa daripadamu.”

“Mengenai apa?” tanya Za’rah.

“Mengenai hukum-hukum beribadah,” jawab Imam Abu Hanifah.

“Bukankah tuan lebih mengetahui berbanding saya?” tanya Za’rah kembali.

“Benar. Tetapi ibuku tidak mahu menerima jawapanku. Dia hanya mahu mendengar jawapan darimu.”

“Kalau begitu, fatwaku sama dengan jawapan tuan,” jawab Za’rah.

Imam Abu Hanifah pun memberi fatwa yang dikatakan dari Za’rah Al Qas mengikut pendapatnya sendiri. Dengan itu barulah dia dapat memuaskan hati ibunya.

Imam Abu Hanifah juga menceritakan bahawa dia sering menghadiri majlis Umar bin Zar untuk bertanyakan berbagai persoalan hukum atas permintaan ibunya. Umar bin Zar kehairanan mengapa dia berbuat demikian. Jawab Imam Abu Hanifah, “Ibuku yang menyuruhku agar bertanya kepadamu.”

“Bukankah tuan lebih mengetahui?” tanya Umar bin Zar.

“Benar. Tetapi membantah perintah orang tua adalah berdosa besar,” jawab Imam Abu Hanifah.

Maka Umar bin Zar pun berkata, “Kalau begitu, beritahulah jawapanmu supaya aku dapat menjawab pertanyaan ibumu itu.”

Lalu Imam Abu Hanifah pun memberikan jawapannya. Umar bin Zar mendengar dengan teliti. Jawapan itulah yang diberikan kepada ibu Imam Abu Hanifah yang sebenarnya merupakan fatwa Imam Abu Hanifah sendiri.

No comments:

Post a Comment