Tuesday, February 1, 2011

GOLONGAN ANTI HADIS

Daripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a berkata : Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : “Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka dia berkata : “Pegangan kami dan kamu hanyalah Kitabullah (Al Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al Quran maka kami halalkan. Dan apa yang diharamkan oleh Al Quran maka kami haramkan”. (Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya). “Pada hal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah SWT.”

Hadis Riwayat Abu Daud & Ibnu Majah

KETERANGAN :

Lelaki yang dimaksudkan di dalam Hadis ini ialah seseorang yang mengingkari kedudukan Hadis sebagai sumber hukum kedua selepas Al Quran. Dia hanya percaya kepada Al Quran sahaja. Baginya, Hadis tidak perlu dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar daripada ikatan Islam. Dan pada realitinya seseorang itu tidak akan dapat memahami Al Quran tanpa merujuk kepada Hadis Nabi SAW. Al Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Maka Hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayatnya serta menghuraikan dan menerangkan yang musykil. Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna jika hanya dengan Al Quran sahaja, tetapi ianya mesti disertai dengan Hadis Nabi SAW.Al Quran itu kalam Ilahi,

Pedoman hidup kekal abadi,

Hadis Junjungan jangan dinafi,

Tempat kedua pedoman suci.Ulama salaf jadi ikutan,

Banyak mengarang berbagai ‘Sunan’,

Jadikan ia sebagai pegangan,

Janganlah ia kita abaikan.

No comments:

Post a Comment