Tuesday, August 16, 2011

HARTA RIBA' WUJUD DI MERATA TEMPAT

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya".

Hadis Riwayat Ibnu Majah

KETERANGAN :


Hadis sabdaan Rasulullah SAW ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini.

No comments:

Post a Comment