Wednesday, April 13, 2011

AMRU AL ASH BERBAIAT

Amru Al Ash memeluk Islam berkat bimbingan Raja Habsyah. Ini terjadi sebelum pembebasan Kota Mekah.

Raja Habsyah yang bernama Najasyi amat menghormati Amru yang sering berulang alik ke Habsyah dan sering menghadiahkan barang-barang berharga kepadanya. Ketika kedatangannya buat kali terakhir, tersebarlah berita bahawa telah lahir seorang Rasul di Tanah Arab yang menyampaikan risalah tauhid dan berakhlak mulia.

Raja Habsyah bertanya kepada Amru mengapa dia tidak mengikuti Rasul itu. Seterusnya dia berkata, “Ikutilah kata-kataku wahai Amru dan ikutlah dia! Demi Allah, dia di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya.”

Amru lalu kembali ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Khalid Ibnu Walid dan Usman bin Talhah yang juga dari Mekah dan bertujuan untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW.

Setelah Khalid berbaiat kepada Rasulullah SAW, tibalah giliran Amru. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu asalkan Allah mengampunkan dosa-dosaku yang terdahulu.”

Rasulullah SAW menjawab, “Wahai Amru, berbaiatlah kerana Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya.”

Amru pun berbaiat dan menyerahkan dirinya untuk bersama-sama Rasulullah SAW meninggikan syiar Islam.

No comments:

Post a Comment