Tuesday, April 19, 2011

RANTAI PENEBUS

Zainab merupakan anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan 10 tahun sebelum Baginda diangkat menjadi Rasulullah SAW. Setelah dewasa, dia dikahwinkan dengan sepupunya yang bernama Abdul Aus bin Rabi.

Ketika Perang Badar, suami Zainab menyebelahi tentera Quraisy. Dia telah dapat ditawan oleh tentera Islam. Apabila pihak kafir Quraisy membayar tebusan untuk mendapatkan kembali orang-orang mereka yang telah ditawan, Zainab telah menggunakan seutas rantai untuk menebus suaminya.

Rantai itu diperolehi Zainab daripada ibunya, Siti Khadijah ketika berkahwin. Apabila Rasulullah SAW melihat rantai itu, Baginda terkenangkan isterinya yang telah pergi sehingga menitis air mata.

Rasulullah SAW mengadakan rundingan dengan sahabat-sahabatnya supaya rantai itu dikembalikan kepada Zainab. Suaminya dibebaskan tanpa tebusan tetapi dengan suatu syarat iaitu setelah dia pulang ke Mekah, dia perlu menghantar Zainab ke Madinah.

Dua orang pengiring telah dihantar untuk membawa kembali Zainab ke Madinah dengan selamat. Abdul Aus meminta adik lelakinya, Kananah membawa Zainab keluar dari kota Mekah dan menyerahkannya kepada para pengiring itu.

Sedang Zainab dan Kananah menunggang unta menuju ke tempat yang dijanjikan, mereka telah dihalang oleh pihak Quraisy. Sepupunya, Habar bin Aswad telah membalingkan tombak dan terkena Zainab sehingga mencederakannya dan terjatuh dari unta yang ditunggangnya.

Ketika itu Zainab sedang hamil dan kejadian ini telah menyebabkan dia keguguran. Kananah memanah kembali pihak Quraisy yang telah menyerang mereka.

Abu Sufyan yang ada ketika itu telah berkata, “Kami tidak dapat melepaskan anak perempuan Muhammad meninggalkan Mekah dengan sewenang-wenangnya. Biarlah dia pulang dahulu dan kemudian engkau boleh menghantarnya secara rahsia.”

Kananah setuju. Zainab dihantar ke Madinah selepas beberapa hari. Dia telah menderita lama akibat kesakitan yang dialaminya sehinggalah dia meninggal dunia pada tahun yang sama iaitu lapan hijrah.

Ketika kematian Zainab, Rasulullah SAW berkata, “Dia adalah anak perempuanku yang paling baik kerana dia telah banyak menderita di jalan Allah.”

Rasulullah SAW sendiri yang mengebumikan anaknya itu. Baginda kelihatan sungguh pilu ketika meletakkan anaknya itu ke dalam kubur dan mula tenang setelah keluar darinya.

Apabila para sahabat bertanya, Baginda menjawab, “Memandangkan kelemahan yang dihadapi oleh Zainab, aku telah berdoa kepada Allah SWT supaya dihapuskan seksaan-seksaan kubur ke atasnya. Sesungguhnya doa itu telah diperkenankan oleh Allah SWT.”

No comments:

Post a Comment