Sunday, January 9, 2011

ILMU AGAMA AKAN BERANSUR-ANSUR HILANG

Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Bahawasanya Allah SWT tidak mencabut (menghilangkan) ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain.”

Hadis Riwayat Muslim

KETERANGAN :

Sekarang ini alim ulama semakin berkurangan. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Jika peribahasa Melayu mengatakan “patah tumbuh hilang berganti”, maka peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Mereka patah, payah tumbuh dan hilang, payah berganti. Sampailah satu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya alim ulamalah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Maka apabila telah pupus alim ulama, hilanglah segala sesuatu yang bernilai.

Di akhir-akhir ini, kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya akhir zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok-pokdok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Inilah realiti masyarakat kita hari ini. Oleh itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya.

Ilmu agama beransur hilang,

Para ulama kian berkurang,

Ilmu dunia makin cemerlang,

Jadi tumpuan semua orang.

Bekalkan diri ilmu akhirat,

Untuk laksana amal ibadat,

Tuntutlah ilmu sebelum diangkat,

Negeri akhirat dapat selamat.

No comments:

Post a Comment