Sunday, January 16, 2011

MAHIR MEMBERIKAN KEPUTUSAN

Telah diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang dua orang yang sedang berselisih faham menghadap Baginda. Salah seorang darinya telah berkata :

“Ya Rasullulah, saya pemilik keldai dan orang ini pemilik sapi. Sapinya telah membunuh keldaiku.”

Seorang sahabat mencelah, “Tidak ada ganti rugi ke atas binatang ternakan.”

Rasulullah SAW lalu berkata kepada Saidina Ali, “Adililah antara kedua orang ini wahai Ali.”

Saidina Ali pun bertanya kepada kedua orang itu, “Adakah kedua binatang itu terikat atau bebas, atau salah seekor terikat dan yang seekor lagi bebas?”

Mereka menjawab, “Keldai itu terikat sedangkan sapi itu bebas dan pemiliknya ada bersamanya.”

Dengan penjelasan ini, Saidina Ali pun memutuskan pengadilan, “Kalau begitu tuan punya sapi hendaklah menggantikan kerugian kepada pemilik keldai.”

Kebijaksanaan Saidina Ali ini diberi gelaran oleh Rasulullah SAW dengan nama ‘Aqdlakum Ali’ – yang paling mahir dalam memutuskan perkara di antara kamu adalah Ali.

No comments:

Post a Comment